Ga naar hoofdinhoud

CO2 BELEID

Wij streven ernaar het milieu zo min mogelijk te belasten

CO2 PRESTATIELADDER

Aannemingsbedrijf M.C. van der Spek en Zn. streeft ernaar het milieu zo min mogelijk te belasten. Wij zetten ons in voor het milieuvriendelijk en duurzaam voorbereiden, organiseren en uitvoeren van onze werkzaamheden. Dat wil zeggen dat we een actief beleid voeren om milieu onvriendelijke effecten, zowel op kantoor als op de werkplek zoveel mogelijk proberen te vermijden. Dit verwezenlijken wij door o.a. deelname aan de CO2 prestatieladder. Het schema van de prestatieladder wordt bewaakt door SKAO.

De CO2 prestatieladder is een instrument om bedrijven te stimuleren tot CO2-bewust handelen in de eigen bedrijfsvoering en bij de uitvoering van projecten. Het gaat daarbij met name om energiebesparing, het efficiënt gebruik maken van materieel en het gebruik maken van duurzame energie. Het is noodzakelijk deze duurzaamheid aan te tonen.